Posted on 1 Sep, 2016 in

Reklam: Kundcase
Uppdragsgivare: Aweria
Längd: 6 minuter

Aweria bygger IT-system specialiserade för akutvård. Filmen visar hur chefer och personal upplever Aweria i sitt dagliga arbete.