Posted on 6 Dec, 2015 in

Dokumentärfilm
Uppdragsgivare: Statens museer för världskultur. Statens kulturråd.
Längd: ca 1 timma

Världskulturmuseets veckolånga workshop med inbjudna internationella experter i samverkan med Göteborgs universitet.