Posted on 13 Jun, 2016 in

Informationsfilm
Uppdragsgivare: Härryda kommun
Längd: 40 sekunder

Härryda kommun har startat ett kontaktcenter för att kunna serva medborgarna på ett snabbt, trevligt och kunnigt sätt. Filmen berättar för medborgarna att kontaktcenter finns, lyfter fram fördelarna och uppmuntrar till att använda det.