Posted on 10 Dec, 2015 in

Informationsfilm
Uppdragsgivare: Västra Götalandsregionen
Längd: 3 min (originalversion ca 30 min)

Projekt kring mänskliga rättigheter som drivits av MR-kommitén i Västra Götalandsregionen tillsammans med verksamheterna Angereds Närsjukhus, Bohusläns museum och Psykosvårdkedja Nordost.