Västra Götalandsregionen

Göteborgs Universitet

Statens Fastighetsverk

El Sistema

SKL – Sveriges kommuner och landsting

GSO – Göteborgs symfoniker

Världskulturmuseet (Göteborg)

Statens museer för världskultur

Svenska Kyrkan

Vänersborgs Kommun

Göteborgs Stad

Kulturrådet

Föreningen Grunden (Riks)

Önnereds handbollsklubb

Stadsmuseet (Göteborg